Mariska de jager interim manager

Hunt4me coaching site under construction

Welkom bij Hunt4me:

Hunt4me is gespecialiseerd in  Klant Contact  op het gebied van Management diensten, Commerciële "Marketing & Communicatie" Services en daarbij horende Operationele Management diensten.

Ik kan u helpen met het aansturen van teams en afdelingen. Verder heb ik veel ervaring met het opzetten, reorganiseren van afdelingen en het in kaart brengen van processen.

Of het hierbij gaat om:

- het opstarten van een onderneming, afdeling of team

- capaciteitsproblemen

- zwangerschapsverlof

- veranderingsprocessen

- het begeleiden en/of ondersteunen van projecten

- het opzetten en inrichten van operationele, services en commerciële processen

- het begeleiden, coachen en opleiden van personeel

- overbruggingsperiode

Met de juiste kennis en ervaring is Hunt4me in staat om uw organisatie op de juiste wijze te ondersteunen. Hunt4me werkt op een heldere en directe manier met als doel eenduidigheid, efficiency, stabiliteit en indien noodzakelijk verhoging van uw omzet.