Mariska de jager interim manager

Testimonials

Hoof Verkoop Binnendienst bij de Firma van Ommen. Groothandel in verspanings producten.

De opdracht bestaat uit.                  

Leidinggeven aan de afdeling Verkoop Binnendienst: Gedurende de totale looptijd van de opdracht leidingeven aan alle voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling Verkoop Binnendienst. Het aanspreekpunt voor het management en andere afdelingen waar het de voortgang van activiteiten betreft, met inbegrip van mogelijke problemen in de operatie. Daarnaast verantwoordelijk voor het verzamelen van ken- en stuurgetallen en bewaken van de voortgang van (de doelstellingen in) het afdelingsplan (APP Verkoop Binnendienst) waarvan periodiek de voortgang wordt besproken met de Operations Manager. Tevens het schrijven van, in samenwerking met de Commercieel Directeur en de Operations Manager het APP Verkoop Binnendienst voor 2013.

Deelnemen aan het Operationeel Overleg en organiseren, samen met de Commercieel Directeur, van de verkoopvergaderingen inclusief deelnemen aan de Toolboxmeeting (personeelsvergadering).

In de eerste 3 maanden van de opdracht een inventarisatie  maken van het verbeterpotentieel van de afdeling Verkoop Binnendienst. In deze inventarisatie wordt tenminste gekeken naar: werkprocessen, klantbenadering, systemen en medewerkers.Gebruik maken van eigen kennis en ervaring en beoordelen daarnaast informatie vanuit klantgesprekken, registraties uit systemen, terugkoppeling van klanten (waaronder klachten), input van medewerkers en eigen observaties. De resultaten van de inventarisatie worden uitgewerkt in een verbeterplan met conclusies en aanbevelingen voor het Management Team.

In de tweede 3 maanden van de opdracht vindt implementatie plaats van de verbetervoorstellen. Hierbij zal het verbeterplan geïntegreerd worden met het APP verkoop Binnendienst 2013

Training en coaching van medewerkers:  training en coaching geven aan de medewerkers van de afdeling Verkoop Binnendienst ter verbetering van hun commerciële vaardigheden en telefoontechnieken. De inhoud van deze training & coaching wordt voorbesproken met de Operations Manager en Commercieel Directeur. Hierbij wordt door opdrachtnemer een Plan van Aanpak opgesteld. Centraal staat ondermeer de vraag: “Hoe ziet een optimaal Customer Service gesprek er uit en welke acties zijn nodig om onze medewerkers dit optimaal uit te laten voeren”.

Met de Sales Manager NL vindt afstemming plaats ten aanzien van deelname aan de coaching van de twee Accountmanagers Binnendienst.